Inviterer fagmiljøene til idémyldring


Ønsker du eller ditt fagfelt å bidra i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi? Nettverksleder Siri Kalvig inviterer forskere ved UiS og IRIS til et internt seminar. Hun ønsker innspill til hvordan nettverket kan fungere best mulig.

I 2015 vedtok UiS-styret at den videre satsingen på miljøvennlig energi skulle fortsette i form av et Forskningsnettverk for miljøvennlig energi. I februar tiltrådte førsteamanuensis Siri Kalvig stillingen som leder for nettverket. Nå ønsker hun å samle fagfolk på UiS og IRIS til en idémyldring om hvordan nettverket kan fungere.

Oppstartsseminaret holdes på Måltidets hus torsdag 31. mars kl. 09-12. Møtet finner sted i møterommet «Samhandling 5» som ligger i 2 etasje i bygg 7 i Måltidets hus.   

Frist for påmelding er mandag 21. mars. 

Fem områder
Nettverket er delt inn i fem tematiske områder:

  • Energieffektivisering
  • Fornybar teknologi
  • Omstilling i regionen
  • Karbonfangst, utnyttelse og lagring
  • Smarte byer


Kompetansen på disse fagfeltene er fordelt over forskjellige avdelinger, institutter og fakulteter på UiS og IRIS. Dersom du eller ditt fagmiljø kan bidra til ett av disse temaene, er du hjertelig velkommen til dette oppstartsseminaret.

Presentasjoner, innspill og idémyldring
– Jeg ønsker å samle relevante fagpersoner for å få innspill og synspunkter på hvordan forskningsnettverket best kan fungere og være et positivt bidrag til UiS sin satsning på miljøvennlig energi, sier Kalvig, som ser fram til et første felles møte.

Rektor Marit Boyesen vil innlede og Siri Kalvig vil holde et introduksjonsforedrag om «Forskningsnettverket i det grønne skiftet».

Deretter vil de fem tema-ansvarlige holde hver sine innlegg: Mohsen Assadi (energieffektivisering), Bjørn Hjertager (fornybar teknologi), Oluf Langhelle (omstilling i regionen), Ying Guo (karbonfangst/-utnyttelse/-lagring) og Chunming Rong (smarte byer).

– Dette er et internt møte for alle som kan tenkes å være interessert i å delta i nettverket. Vi trenger påmelding av praktiske grunner. Vi avslutter nemlig møtet med en hyggelig lunsj sammen, forteller Siri Kalvig.

Frist for påmelding er mandag 21. mars.

For praktiske spørsmål kontakt prosjektkoordinator Russel G. Wolff.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (16.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Vindturbiner på Bryne vgs.
Leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi Siri Kalvig, ønsker å samle fagmiljøene til en idémyldring.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no