Nytt hovedverneombud


Heidi Eie Svendsen er oppnevnt som hovedverneombud fra 15.3.2016. Verneombudenes hovedfunksjon er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som hovedverneombud skal Svendsen samordne verneombudenes arbeid.

Svendsen er ansatt som seniorrådgiver innenfor økonomi- og virksomhetsstyring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN). Hun har fra før lang erfaring som leder i offentlig sektor. Svensen har god erfaring med controller arbeid, og har hatt både system- og lederstøtteansvar. 

Hun  er godt kjent med tillitsvalgtsarbeid bl.a gjennom verv som hovedtillitsvalgt for Delta (YS). Hun er i dag verneombud ved TN, et verv hun fortsatt vil inneha.

Svendsen har kontor ved fakultetsadministrasjonen i Kjølv Egelands hus. Torsdager og fredager vil hun bruke kontorplassen for hovedverneombudet i Kitty Kiellands hus 3 etg.

Hun kan nåes på telefon 51 83 17 42, epost heidi.e.svendsen@uis.no.

Les mer om verneombudenes rolle i HMS-håndboken.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (16.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol