Utlysning: INTPART med nye midler til samarbeid om fremragende miljøer


INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

SIUs og Forskningsrådets program for internasjonale partnerskap med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa (INTPART) lyser ut i overkant av 80 millioner kroner. Ordningen skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med utvalgte land særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid.

Utlysningen i 2016 er rettet mot universitet, høgskoler eller annen norsk forskningsinstitusjon som er vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med aktiv støtte gjennom ordningene:

  • Senter for fremragende forskning (SFF)
  • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  • Senter for fremragende utdanning (SFU)
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
  • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
  • Klynger på NCE og GCE-nivå (Norwegian- and Global Centres of Expertise)
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter finansiert av Forskningrådet
  • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
  • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

En lang rekke aktiviteter kan støtte, og samarbeidet skal ha elementer av både utdannings- og forskningsaktiviteter.

Søknad skal sendes gjennom Forskningsrådets søknadsportal. Fullstendig utlysning og programomtale finnes på Forskningsrådets nettsider.

 

Søknadsfrist: 25. mai 2016 kl. 13:00


Sist oppdatert av Trym Holbek (09.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol