Petroleumsgeologi åpner mange dører


- Petroleumsgeologi er et spennende fag. Kort sagt går det ut på å forstå og forklare prosesser som i løpet av millioner av år kan ha skapt forhold i undergrunnen som ligger til rette for at der kan finnes olje og gass. Men kunnskapen kan også anvendes på mange andre områder.

Lisa Bingham er universitetslektor ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger og brenner for faget sitt.

- Gjennom seismiske undersøkelser på land og til havs, feltarbeid, prøvetaking og datasimuleringer forsøker vi å avsløre de prosessene som har ført til dagens geologi, sier Bingham.

- Ut fra disse resultatene vurderes så mulighetene for at det kan finnes hydrokarboner i form av olje eller gass i tilstrekkelige mengder til at de kan være lønnsomme å produsere, fortsetter universitetslektoren.

Ikke bare olje og gass

Bingham forteller videre at en grad i petroleumsgeologi også åpner for muligheter til å utforske andre disipliner - for eksempel økonomisk geologi, som omfatter blant annet gruvedrift og vannforsyning - eller innenfor undervisning og forskning. 

Mellom 20 og 25 studenter følger det tre-årige Bachelor-studiet i petroleumsgeologi ved UiS, og kan deretter velge å gå ut i jobb eller fortsette med masterstudier.

Spennende

- Det er spennende å studere petroleumsgeologi ved UiS.

Det slår student Lena Støle fast i foredraget sitt under Åpen dag på UiS og bekrefter påstanden med en fargerik presentasjon av feltturer og prosjektarbeid i inn- og utland - langt fra allfarveg og turistfeller.

- Den typiske førstereis-opplevelsen for en geologistudent er til det såkalte Oslo-feltet, som er en eneste stor lærebok i geologi, med mange spor etter voldsom og langvarig vulkansk aktivitet fra da landet vårt ble til.

Sosialt

- Vi har også gjort feltarbeid i Hellas – der det finnes en felt-analog til Nordsjøen - og på Mount Etna i Italia. Videre har vi deltatt i en konkurranse i Praha mot andre internasjonale universiteter og i tillegg fått prøvt oss på reelle oppgaver for industrien, sier Lena.

Petroleumsgeologi er med andre ord et spennende valg som i tillegg til faglige utfordringer også har bydd på sosiale og sportslige arrangement som høyfjells-kiting. De faglige organisasjonene har hjulpet til med finansieringen, sier Lena - og ønsker alle velkommen til Petroleumsgeologi-studiet.

Les mer om studiet i petroleumsgeologi ved Universitetet i Stavanger.

Tekst og bilder: Lars Gunnar Dahle


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (11.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol