Utlysning: Nordområdeprogrammet støtter utdanningssamarbeid


Utlysningen av Nordområdeprogrammet i 2016 gir støtte til kortsiktige prosjektsamarbeid med Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA, og har som formål å bidra til langsiktige samarbeid også utover prosjektperioden.

Mye av det vi forstår som «nordområdekunnskap» er grenseoverskridende temaer, slik som klima, miljø, ressurser, transport/logistikk, økonomi og urfolksspørsmål. Felles kunnskapsutvikling skal legge til rette for samarbeid om landenes felles utfordringer slik disse framgår av regjeringens nordområdesatsing.

Prosjektene som støttes må bidra til økt kunnskap om nordområdene eller være relevante for nordområdene. Alle fagdisipliner kan søke om prosjektstøtte.

Prioriterte delmål for programmet er:

  • å øke og styrke høyere utdanningssamarbeid om nordområderelevante problemstillinger mellom høyere utdanningsinstitusjoner i samarbeidslandene. Dette inkluderer utvikling av felles grader, programmer og kurs, samt mobilitet av studenter og ansatte
  • å utvikle sterke og bærekraftige institusjonelle partnerskap innen høyere utdanning og forskning 
  • å styrke koblingen mellom høyere utdanning og forskning innen nordområdekunnskap 
  • å styrke koblingen mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv
  • å oppnå en god og bred deltakelse i programmet nasjonalt og i samarbeidet med de fem landene

Aktuelle samarbeidsland: Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA.

Søknad sendes via SIU sitt søknads- og rapporteringssystem ESPRESSO. Internasjonalt kontor v/fakultetskoordinatorer vil bistå med utvikling og innsending av prosjektsøknad.

Les mer om programmet, utlysningen og programdokumentet på SIU sine nettsider.


Sist oppdatert av Trym Holbek (08.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no