Utlysning: Nordisk-russisk samarbeidsprogram med midler til utdanningssamarbeid


Nå kan fagmiljøer søke støtte til prosjektsamarbeid med russiske høyere utdanningsinstitusjonar. Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet støtter nordisk deltakelse i nordisk-russiske nettverk.

Nordisk ministerråd og russiske utdanningsmyndigheter har utviklet eit nordisk-russisk utdannings- og forskingsprogram basert på felles prioriteringer og finansiering.

Det overordnede målet med programmet er å promotere kontakt innen utdanning og forskning for å styrke bærekraftig sosial og økonomisk utvikling i Norden og Russland. Programmet har som mål å initiere langsiktige og gjensidig nyttige partnerskap mellom de involverte institusjonene. Programmet støtter aktiviteter som har en tilleggsverdi med hensyn til bilateralt samarbeid innen utdanning og forskning mellom nordiske land og Russland.

860 000 EUR er gjort tilgjengelig i denne utlysningen. Hvert prosjekt vil kunne tildeles inntil 50 000 EUR fra fondet, og det legges opp til en egenfinansiering på minimum 30%. Russisk deltakelse må finansieres av egne midler. Man oppfordres sterkt til å etablere finansieringssysnergier mellom ulike tilbydere.

Programmet støtter langsiktige partnerskap som fokuserer på de tematiske områdene i programmet. Søknad skal sendes i SIU sitt søknads- og rapporteringssystem ESPRESSO. Internasjonalt kontor v/fakultetskoordinatorer kan bistå interesserte fagmiljø med prosjektsøknadsutvikling og -innsending.

Les mer om utlysning og programmet på SIU sine nettsider.

Søknadsfrist: 03. mai 2016 kl. 15:00

NB: Nordisk-russisk samarbeidsprogram ivaretar først og fremst utdanningssamarbeid. Forskningssamarbeid finansierer via Nordforsk-programmet.


Sist oppdatert av Trym Holbek (08.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol