Utlysning: UTFORSK Partnerskapsprogram med midler til BRIKS-samarbeid


2016 utlysningen av prosjektmidler gjennom UTFORSK Partnerskapsprogrammet er åpen for søknader til langsiktige og kortsiktige prosjekter innen høyere utdanningssamarbeid med institusjoner i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Aktuelle utlysninger innen UTFORSK Partnerskapsprogram for 2016:

  • Langsiktige prosjekt kan støttes med inntil 2 000 000 NOK, fordelt over fire (4) år. Total ramme for programmet er 40 millioner kroner. Søknadsfrist: 31. mai 2016.
  • Kortsiktige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK fordelt over to (2) år. Total ramme for programmet er 5 millioner kroner. Søknadsfrist 17. oktober 2016.

Hovedpartner utenfor Norge må være en akkreditert institusjon for høyere utdanning, offentlig eller privat, i et av strategilandene, som tilbyr akkreditert utdannelse på tilsvarende nivå som den norske søkerinstitusjonen. UTFORSK-programmet støtter både flerårige samarbeidsprosjekter og kortvarige aktiviteter.

Les mer om utlysningen og søknadsdokumenter på SIU sine nettsider.

Tore Klepsvik vil bistå interesserte i å utvikle og sende inn søknader. Søknad skal sendes via SIU sitt søknads- og rapporteringssystem ESPRESSO.


Hovedmålet med UTFORSK (2016-2020) er å fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Programmet søker også å styrke samarbeid innen høyere utdanning gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning, og samarbeid mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv. UTFORSK er en videreutvikling av pilotprogrammet UTFORSK (2012-2015). Programmet er et sentralt tiltak under Panorama-strategien, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020).


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (07.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol