Utlysning: UTFORSK Partnerskapsprogram med midler til BRIKS-samarbeid


2016 utlysningen av prosjektmidler gjennom UTFORSK Partnerskapsprogrammet er åpen for søknader til langsiktige og kortsiktige prosjekter innen høyere utdanningssamarbeid med institusjoner i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Aktuelle utlysninger innen UTFORSK Partnerskapsprogram for 2016:

  • Langsiktige prosjekt kan støttes med inntil 2 000 000 NOK, fordelt over fire (4) år. Total ramme for programmet er 40 millioner kroner. Søknadsfrist: 31. mai 2016.
  • Kortsiktige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK fordelt over to (2) år. Total ramme for programmet er 5 millioner kroner. Søknadsfrist 17. oktober 2016.

Hovedpartner utenfor Norge må være en akkreditert institusjon for høyere utdanning, offentlig eller privat, i et av strategilandene, som tilbyr akkreditert utdannelse på tilsvarende nivå som den norske søkerinstitusjonen. UTFORSK-programmet støtter både flerårige samarbeidsprosjekter og kortvarige aktiviteter.

Les mer om utlysningen og søknadsdokumenter på SIU sine nettsider.

Tore Klepsvik vil bistå interesserte i å utvikle og sende inn søknader. Søknad skal sendes via SIU sitt søknads- og rapporteringssystem ESPRESSO.


Hovedmålet med UTFORSK (2016-2020) er å fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Programmet søker også å styrke samarbeid innen høyere utdanning gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning, og samarbeid mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv. UTFORSK er en videreutvikling av pilotprogrammet UTFORSK (2012-2015). Programmet er et sentralt tiltak under Panorama-strategien, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020).


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (07.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no