Utlysning: Eurasia-programmet gir midler til utdanningssamarbeid


Eurasiaprogrammet lyser ut midler til prosjektsamarbeid mellom institusjoner i Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina.

Målet med Eurasiaprogrammet er å bidra til fornying og internasjonalisering av høyere utdanning i samarbeidslandene som ledd i å bygge en basis for politiske og økonomiske reformer, stimulere til bærekraftig utvikling, øke utdanningsnivået i befolkningen og å øke respekten for menneskerettighetene. 

Det er tre åpne utlysninger:

  • Til langsiktige prosjekt (med oppstart 1. januar 2017 og avslutning 31. desember 2019) er det lyst ut totalt NOK 30 millioner. Prosjekter med to partnere kan bli tildelt opptil NOK 2 500 000, der minst NOK 500 000 må brukes på studentmobilitet. Prosjekt uten studentmobilitet kan søke om opptil NOK 2 000 000. Prosjekter med to eller flere partnere i samarbeidslandene utenfor Norge kan søke om opptil NOK 3 000 000, der minst NOK 600 000 må brukes på studentmobilitet. Prosjekter uten studentmobilitet kan søke om opp til NOK 2 400 000. Vær oppmerksom på at for å være kvalifisert til å søke om maksbeløpet på NOK 3 000 000 kan ikke samarbeidspartnere være fra Norge eller andre land utenfor Eurasia-regionen. Søknadsfrist: 5. september 2016. 
  • Til kortsiktige prosjekt (med oppstart 1. januar 2017 og avslutning 31. desember 2018) er det lyst ut totalt NOK 3 000 000. Hvert prosjekt kan søke om opptil NOK 300 000. Søknadsfrist: 17. oktober 2016.
  • Til projektetableringsstøtte er det lyst ut totalt NOK 1 000 000. Hvert prosjekt kan søke om opptil NOK 100 000. Søknadsfrist: 22. april 2016

Utfyllende informasjon om utlysningene og vedlegg finner du på SIU sine nettsider.

Søknad skal sendes inn via SIU sitt søknads- og rapporteringssystem ESPRESSO. Internsjonalt kontor bistår med utvikling og innsending av søknad. Kontakt fakultetskoordinator for ditt fakultet for mer informasjon og rådgivning.


Sist oppdatert av Trym Holbek (05.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol