Utlysning: Midler til utdanningssamarbeid med institusjoner i Nord-Amerika


Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet. Utlysningen

SIU utlyser nå midler til utdanningssamarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada. Utlysningen støtter to prosjettyper:

Langsiktige prosjekt kan støttes med inntil 2 000 000 NOK, fordelt over 4 år. Total ramme for tiltaket er 24 millioner kroner. 
Søknadsfrist: 31. mai 2016

Kortsiktige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK fordelt over 2 år. Total ramme for tiltaket er 1,7 millioner kroner.
Søknadsfrist 17. oktober 2016

Flere detaljer om utlysningen m.m. kan leses på SIU sine programnettsider for Nord-Amerika.

Søknader skal beskrives og sendes via SIU sit prosjekt- og rapporteringssystem ESPRESSO. Internasjonalt kontors fakultetskoordinatorer vil bistå interesserte i prosjektutvikling og innsending av søknad. Vi ber derfor om at interesserte fagpersoner kontakter fakultetskoordinatorene så snart man ønsker å starte en prosess.

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika ble etablert som en del av Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid. Finansieringen av programmet ble gjort permanent fra 2016.

Formålet med Partnerskapsprogrammet er å støtte samarbeid av høy kvalitet innen alle fagfelt, for å utvikle og styrke varige institusjonelle partnerskap mellom Norge, USA og Canada. Det oppfordres til partnerskap som involverer samarbeid med arbeids- og næringsliv i offentlig eller privat sektor.

Programmet skal lede til:

  • Styrkede partnerskap i høyere utdanning og forskning mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada

  • Økt samarbeid med arbeids- og næringsliv

  • Økt mobilitet av studenter mellom Norge og partner land, inkludert mobilitet i sammenheng med arbeidspraksis og praktisk trening


Sist oppdatert av Trym Holbek (04.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol