Se filmen om NOKUT


På 2 minutter og 46 sekunder forteller NOKUT om sine oppgaver – fra tilsyn og kvalitetssikring til godkjenning av utenlandsk utdanning.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) jobber med kvaltet i norsk utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører NOKUT også Studiebarometeret, en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet. 

Se NOKUT-filmen.

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (02.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol