Flere fullfører mastergraden


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall fullførte utdanninger i Norge øker, og at flere studenter fullfører mastergradene sine. Det er hovedsakelig universitetene som står for veksten.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge har hatt en markant økning i antall fullførte mastergrader siden Kvalitetsreformen ble innført for alle læresteder innenfor høyere utdanning i 2003. Som følge av reformen ble studietiden til mange seksårige hovedfagsutdanninger redusert med ett år, og utdanningene ble kalt ”mastergrader”.

I likhet med de andre universitetene øker også tallet for fullførte mastergrader ved Universitetet i Stavanger. I tillegg viser søkertallene fra Samordna Opptak, som ble offentliggjort i slutten av april, at de femårige masterstudiene er populære studier ved UiS.

Økning siden Kvalitetsreformen
Mens det fra midt på 1990-tallet og fram til 2003 var en utflating i antall fullførte grader på høyere nivå på norske utdanningsinstitusjoner, har det vært en økning siden innføringen av Kvalitetsreformen. Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/07 var det en økning på hele 24 prosent. Dette utgjør den største økningen fra et år til et annet i hele tidsperioden 1990 til 2007. Over 2 000 flere studenter fullførte en utdanning på mer enn fire år i 2006/07, forteller tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Universitetene uteksaminerer flere
Totalt fikk landet tilført om lag 34 500 uteksaminerte kandidater på universitets- og høgskolenivå i løpet av studieåret 2006/07. Det ble fullført 1 800 flere utdanninger enn i 2005/06, og det var universitetene som stod for økningen.

Det er hovedsakelig utdanninger på mer enn fire år som har økt, det vil stort sett si mastergrader. Av økningen på 1 800 universitetsutdanninger er over 1 400 mastergrader. Totalt ble det fullført 17 prosent flere utdanninger ved universitetene.

Les mer om SSBs utdanningsstatistikk.
Les om populære mastere ved UiS.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (03.06.2008)

Skriv ut artikkel print symbol