- Smarte byar treng smarte folk


- Det hjelper ikkje om 8 av 10 innbyggarar har tilgang til wi-fi dersom berre eit fåtal nyttar tenesta. For at Stavanger skal nå målet om å bli ein smart by må nettbruken dramatisk opp, sa Sverre Gaupås, leiar for UiS sin Studentinkubator under samlinga My smart city i Stavanger.

- Tilby alle innbyggarane gratis wi-fi, skann heile Stavanger i 3D og la alle bli sin eigen reguleringssjef, foreslo Gaupås som eit tiltak for å gjera byen smartare, og fekk sterk støtte i at digital kompetanse er nøkkelen til å utvikla ein smart by.

Arrangementet på Hall Toll var avspark for Stavanger Impact Week, som har som mål å dela kunnskap og knytta ulike fagmiljø saman for å skapa idear som kan bidra til vekst i regionen.

Greater Stavanger hadde valgt spørsmålet «Kva forventar me av byen?» som utgangspunkt for samlinga. Fyrtårnsprosjektet Triangulum, der UiS er med, var arrangør i samarbeid med Nordic Edge Expo.

Digitalisering

Gaupås viste til styresmaktene sine ambisiøse mål for digitalisering av samfunnet, der brukarane sin tillit og kompetanse i bruk av digitale hjelpemidlar er blant suksessfaktorane.

Han meinte det er langt fram dersom ikkje innsatsen for å styrka kompetansen og auka bruken av digitale hjelpemidlar blant folk flest blir kraftig styrka.

- Stavanger treng smarte innbyggarar for å kunna kalla seg ein smart by, sa Gaupås, og formidla på vegne av studentane i byen eit ønske om saumlaus transport og kommunikasjon i regionen.

Fornybar energi

Stavanger er saman med Manchester og Eindhoven såkalla fyrtårnbyar i Triangulum-prosjektet i EUs forskingsprogram Horisont 2020. Over ein femårsperiode skal det utviklast fleire smarte løysingar innan transport, IKT og energi.

I tillegg til universitetet er kommunen, fylkeskommunen, Greater Stavanger og Lyse med i programmet.

Det er også eit krav om 75 prosent fornybar energi frå lokale energikjelder. EU refunderer deler av kostnadene etter at dei planlagte prosjekta er gjennomførte.

Tekst: Lars Gunnar Dahle
Foto: StOr


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (26.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no