Fast jobb for Emmerhoff


Nå vil studentprest Stefan Emmerhoff bidra til å gjøre Stavanger til en enda bedre studentby.

Stefan Emmerhoff begynte ved UiS i fjor høst. Nå har han takket ja til fast jobb ved universitetet, og studentpresten vet hvilke arbeidsoppgaver han kan se frem til.
- Jeg vil være med på laget som gjør Stavanger til en enda mer attraktiv studentby. Jeg ønsker å være en synlig og inkluderende prest på universitet gjennom SiS, StOr og på Folken, sier Emmerhoff.

Samarbeid
I disse dager er studentpresten opptatt med avslutningen av dette semesteret og planleggingen av det neste. Han er blant dem som skal ta godt imot de internasjonale studentene når de kommer, og han inviterer blant annet til gudstjeneste i fadderuken.

Emmerhoff er også opptatt av samarbeidet med de kristne studentorganisasjonene ved UiS. 

- Det er ulike organisasjoner her, og det er bra. Uenigheter er ikke negativt, men viser mangfold, sier han.
Samtidig er studentpresten opptatt av at de kristne studentorganisasjonene skal jobbe sammen og lære av hverandre.
- Sammen er vi sterkere. Det er ikke meningen at vi skal konkurrere hverandre ut.

Samtale
Det er ikke bare studentene som benytter seg av presten, også de ansatte føler behov for å lufte tanker og problemer for Emmerhoff.                                                                                                                                                                                                                         - Mange opplever tider i livet da det er godt å ha noen å snakke med. Noen ønsker å bli bedt for, andre vil drøfte et problem de har. Jeg får ikke bare åndelige spørsmål, sier Emmerhoff.

Han får ofte besøk av mennesker som sier de har behov for å snakke, men de vil ikke gå til psykolog fordi de mener de ikke er syke.
- Jeg tror jeg fungerer som en slags mellomstasjon, før folk eventuelt tar kontakt med en psykolog. Det er kanskje mindre skummelt å snakke med en prest i stedet for med en psykolog.

Atypisk
Ifølge Stefan Emmerhoff selv, har han ingen "typisk" arbeidsdag. Oppgavene varierer fra dag til dag og uke til uke, men han forsøker å være så synlig som mulig for studentene og de ansatte.
- Jeg trives med å være ute blant folk og møte andre mennesker. Det er bare å komme innom kontoret mitt, ringe eller sende en e-post, oppfordrer studentpresten.


Sist oppdatert av (04.06.2008)

Skriv ut artikkel print symbol