Pris for miljøvennlig energi


Studenter og stipendiater inviteres til å delta i Grønn fases konkurranse om beste nye idé for miljø- og klimavennlig energi.

"Grønn Fase" er ei tankesmie med PhD-stipendiater og masterstudenter som jobber med miljøvennlig energi, primært knyttet til de 11 forskningssentrene for miljøvenlig energi (FME) i Norge.

Tankesmia ble startet i 2009, og arbeider på oppdrag fra OED, med en 'driftsstøtte' på 50 000 kroner årlig derfra. (Det vil med andre ord si hovedsaklig frivillig arbeid fra stipendiater rundt om i landet.) Den overordnede oppgaven til Grønn Fase er å gi innspill til den politiske ledelsen og embetsverket i OED om hvordan Norge kan bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene.

Grønn Fase deler hvert andre år ut en pris på 50 000 for beste idé/konsept/prosjektskisse som fremmer miljø- og klimavennlig energi. Studenter og stipendiater ved høgskoler og universitet i Norge kan delta.

I 2016 deles prisen ut for fjerde og siste gang, og det gjøres under Norges Forskningsråds Energiforskningskonferanse 26. mai, av olje- og energiminister Tord Lien.

Mer informasjon om prisen på Grønn fases nettsider


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (19.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol