Sharefile


Sharefile er UiS sin dedikerte løsning for sikring av sensitive data du lagrer i skyen.

For å sikre mot uønsket spredning og tap av informasjon, har UiS-IT etablert en ny lagringstjeneste betegnet «Sikret lagring».

  • Du kan bruke Sharefile på tvers av lokasjon og enhet (PC, mobil eller nettbrett).
  • Systemet integreres med epost systemet.
  • Fungerer på tvers av plattformer (Windows, Mac og Linux)
  • Alle typer filer kan lagres i Sharefile uavhengig av størrelse og format.
  • Kryptert kommunikasjon mellom applikasjon og data.
  • Støtter ISO 27001.
  • Overfører store filer sømløst via Outlook.

Sharefile har en abonnementskostnad på kr. 550,- i året.

Du bestiller Sharefile gjennom vår tjenesteportal.

Sharefile veiledning (pdf)

Universitetet behandler mye informasjon der  det er behov  for å sikre mot at uvedkomne får tilgang og at informasjonen er tilgjengelig innenfor de krav som stilles. Dette kan være informasjon i form av personopplysninger «…der konfidensialitet er nødvendig» (jf. Personopplysningsforskriften (POF) § 2-11.

Slik informasjon kan være sensitiv etter Personopplysningslovens (POL) definisjoner gitt i POL § 2-8, informasjon om helse, religiøsitet, seksualitet, mv. Sistnevnte kategori av informasjon har meget høyt behov for sikring, spesielt i forhold til konfidensialitet. Det kan også være annen informasjon som har like høyt beskyttelsesbehov, slik som sensitiv informasjon i forbindelse med oppdrags forskning ol. Mye slik informasjon behandles i 100-vis av prosjekter ved universitetet og med ulik grad av sikkerhet.

Det er ikke tillatt å lagre sensitive personopplysninger eller virksomhetssensitive opplysninger i «Skyen», enten det skulle dreie seg om «OneDrive» eller «Dropbox» eller andre slike tjenester. Dersom det skal lagres personopplysninger utenfor universitetets IT anlegg, skal dette være regulert i egen Databehandler avtale. Lagring av norske personopplysninger utenfor EU området er forøvrig i utgangspunktet ikke tillatt, selv med Databehandler avtale. Det kan også være risiko forbundet med lagring av slik type prosjektinformasjon på vanlige PCer eller i eksterne harddisker i ”Bokhyllen” v/UiS.

 


Sist oppdatert av Virgi Sokk (21.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol