Arbeidsplanlegging


Gjennomføring av universitetets mål og strategier for undervisning, forskning, innovasjon og formidling avhenger av god og aktiv personalledelse hvor arbeidsplanlegging er et viktig ledd. Nye retningslinjer for arbeidsplanlegging ble vedtatt av universitetsstyret 3.12.2015.

Som er et relativt nytt universitet er det en spesiell utfordring å gjennomføre arbeidsplanlegging på en slik måte at det bidrar til mer forskning.

Hensikten  med retningslinjene er å beskrive de rammer og handlingsrom ledere har når de som ledd i sin personalledelse skal fordele oppgaver blant de ansatte innenfor utdanning, forskning, innovasjon, formidling og administrasjon. For den enkelte ansatte skal retningslinjene bidra til å beskrive arbeidsvilkårene, avklare hva som forventes og skape forutsigbarhet. Retningslinjene skal bidra til en felles policy og praksis i arbeidsplanleggingen ved universitetet.

Det er lederne for de enheter hvor universitetets primærvirksomhet foregår som har ansvar for at arbeidsplaner  utarbeides i samsvar med retningslinjene.

Retningslinjene tar utgangspunkt i at det utøves en aktiv ledelse som blant annet innebærer å motivere, legge til rette, stille forventninger, følge opp resultater, gi anerkjennelse osv. Den årlige medarbeidersamtalen er ett av verktøyene lederne har i en slik sammenheng.

Dataverktøyet Workplan  brukes ved utarbeidelse av arbeidsplaner.

Les mer om arbeidsplanlegging i vedtatte retningslinjer.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (11.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol