Pris for beste artikkel i amerikansk tidsskrift


Førsteamanuensis Sissel Eikeland Husebø ved Institutt for helsefag er tildelt en utmerkelse for årets artikkel i det amerikanske tidsskriftet Clinical Simulation in Nursing.

Hun får utmerkelsen for artikkelen "Reflective practice and its role in simulation", i kategorien Non-Research 2015 i tidsskriftet Clinical Simulation in Nursing.

Artikkelen har hun skrevet sammen med to australske kolleger, Stephanie O'Reagan fra Sydney Clinical Skills and Simulation Centre og Debra Nestel fra School of Rural Health/HealthPEER fra Monash University.

Teoriartikkelen tar for seg begrepet refleksjon og betydning av refleksjon for læring i simulering. Gibbs refleksjonssirkel blir analysert og sammenlignet med syv andre refleksjonsmodeller og det konkluderes med at modellene har mye til felles. Gibbs refleksjonsmodell blir anbefalt i simulering, da den er forståelig og hensiktsmessig å anvende. 

-Debra Nestel har jeg også skrevet sammen med tidligere. Hun tok initiativet til en samling av fem teoretiske artikler som kan kaste lys over simulering, hvor artikkelen om refleksjon er med. Prisen betyr mye for meg, og er en stor annerkjennelse av dette arbeidet, sier Sissel Eikeland Husebø.

Hun har doktorgrad på simulering i sykepleierutdanningen, men forsker nå mest på hvordan simuleringsbasert læring kan bedre ledelse og tverrfaglig teamarbeid i akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun er knyttet til fagmiljøet som forsker på Pasientsikkerhet ved UiS.

Tekst: Benedicte Pentz


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (05.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol