Store midler til utdanningssamarbeid lyses ut i februar 2016


I februar vil omkring 200 mill. kr. lyses ut i diverse programmer. Midlene skal brukes til utdanningssamarbeid, og vil skape masse muligheter for fagmiljøene. Det blir to søknadsfrister - en i mai og en i september.

SIU har samlet det meste av utlysningene til internasjonalt samarbeid i høyere utdanning i en fellesutlysning. Fagmiljøene kan her søke om midler til mobilitet, utvikling av kurs, utprøving av undervisninsmetoder og -verktøy, seminarer/workshops og mye annet. Internasjonalt kontor gir bistand til prosjektutvikling - ta kontakt med ditt fakultets internasjonale koordinator for hjelp.

Følgende programmer kommer med utlysninger i slutten av februar.

UTFORSK
Hovedmålet med UTFORSK Partnerskapsprogrammet er å fremme internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (BRIKS + Japan).

Partnerskapsprogram for samarbeid med utviklingsland
Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke kvalitet og internasjonalisering av høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. Dette programmet forventes utlyst tidlig i mars.

INTPART
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i prioriterte land utenfor EU.

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika
Partnerskapsprogrammet for økt kontakt mellom norske og nordamerikanske læresteder gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Nordområdeprogrammet
Nordområdeprogrammet skal bidra til økt kunnskap om nordområdene gjennom høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA.

Nordisk-russisk samarbeid
Nordisk ministerråd og russiske utdanningsstyresmakter har saman utvikla eit felles nordisk-russisk utdannings- og forskingsprogram basert på felles interesser og prioriteringar.

Brasil: CAPES-SIU-programmet
Formålet med «CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation» er å øke samarbeid mellom norske og brasilianske høyere utdanningsinstitusjoner gjennom blant annet mobilitet og felles undervisningsaktiviteter, med vekt på master- og doktorgradsnivå. I tillegg støtter programmet bredere samarbeid som også omfatter forskning og innovasjon.

Samarbeid om høgre utdanning i Eurasia
Program for samarbeid om høgre utdanning i Eurasia støttar prosjektsamarbeid mellom institusjonar i Noreg og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Kviterussland, Moldova, Tadsjikistan og Ukraina.


Sist oppdatert av Trym Holbek (01.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no