17 millioner i toppforskningsmidler til Sigbjørn Hervik


FRIPRO Toppforsk har tildelt 8,3 millioner til Sigbjørn Herviks prosjekt innen teoretisk fysikk. UiS bidrar med en tilsvarende sum. Dermed høster Herviks prosjekt nærmere 17 millioner kroner.

Toppforsk er et spleiselag mellom universitetene eller andre forskningsinstitusjoner og Forskningsrådet. Når Sigbjørn Hervik og forskergruppen ved  ved UiS har fått tilslag på sin søknad til Forskningsrådet, vil altså UiS bidra med 50 prosent av prosjektmidlene. 

Dette betyr at UiS kan ansette fire nye stillinger som en del av prosjektet.

Forskningen til Hervik dreier seg om differensialgeometri og matematisk fysikk hvor anvendelsen er spesielt knyttet til kosmologi og generell relativitetsteori. Prosjektet har som mål å koble deler av invariant teori og pseudo-Riemannsk geometri.

Toppforsk er en ny og målrettet satsing for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende innenfor sine felt.

Les mer om saken på Aftenbladet: UiS får 17 millioner til forskningsprosjekt


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (28.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Sigbjørn Hervik.
Professor Sigbjørn Hervik har lyktes å få høythengende Toppforsk-midler fra Forskningsrådet.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no