Sammenstilling av inntekts-, fradrags- og trekkopplysninger for 2015 (tidligere lønns- og trekkoppgave)


Januar 2015 var siste gang lønns- og trekkoppgaven ble produsert. Denne er blitt erstattet av månedlige innrapporteringer (a-meldingen) etter innføring av a-ordningen. All innrapportert inntekt, skatt og fradrag er tilgjengelig for den enkelte ansatte i Altinn.

Oppstillingen kan bestilles ved å gå inn på Skatteetaten.no og trykke på linken «Mine inntekter og arbeidsforhold» på forsiden (ligger under bildet «Savner du lønns- og trekkoppgaven?»).

I tillegg vil UiS produsere en sammenstilling over hva som er innrapportert årlig, slik at det er mulig å  kontrollere dette mot opplysningene i Altinn.

Ansatte med tilgang til SAP-portalen kan finne denne sammenstillingen på hovedsiden under Lønn, på samme sted som lønnslippen.

For alle andre som ikke har tilgang til sammenstillingen via SAP-portalen, vil denne sendes direkte til den enkelte i posten.

Sentral lønnsenhet


Sist oppdatert av Åse Ormøy (27.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol