Ny rammeavtale for trykksaker og trykkeritjenester


UiS har inngått en treårig avtale for trykksaker og trykkeritjenester med Bodoni AS.

Avtalen skal gjelde fra 1. januar 2016 til 31. desember 2018, med opsjon på ett års forlengelse.

Kriteriene som ble vektlagt ved valg av leverandør var: Pris, leveringstid, produktkvalitet og løsningsforslag. Bodoni AS leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, blant fem leverandører som deltok i konkurransen. 

Avtalen er forpliktende i den grad at Bodoni AS skal benyttes, ved behov for trykksaker og trykkeritjenester som trykkeriet kan levere.

Kontaktperson hos Bodoni AS er prosjektleder Kjersti Eliassen Helle:
e-post kjersti@bodoni.no, mobil 93 01 38 55.

Vi arbeider med å få opprettet en katalog fra Bodoni AS via Basware PM. Nærmere informasjon kommer når e-handelsløsningen er på plass.

Enhet for anskaffelser


Sist oppdatert av Åse Ormøy (20.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol