Boklansering 27. januar: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring


Den 27. januar lanseres denne nye forskningsantologien, der Stavanger anvendes som et prisme for å forstå sentrale trekk i samfunnsutviklingen – økonomisk, sosialt og kulturelt.

Kveldens program ser slik ut:

Redaktører og medforfattere Nils Asle Bergsgard (HiT, IRIS) og Anders Vassenden (UiS, IRIS) presenterer viktigste perspektiv og hovedfunn i boka. Medforfattere Nils Rune Langeland (UiS) og Heming Gujord (UiB) presenterer kort henholdsvis «det gamle Stavanger – den illiterære borgeren» og «distinksjoner i den Rogalandslitteraturen». Førsteamanuensis Erik Fossåskaret (UiS) kommenterer boka og prosjektet. Etter en pause blir det debatt og samtale med redaktører og forfattere tilstede:
Hva har sjokkurbaniseringen som følge av olja og pengene gjort med oss, kunsten og kulturen?

Deltagere: Erik Fossåskaret (UiS), Jostein Soland (litteraturviter og tidl. direktør Næringsforeningen), Randy Naylor (billedkunstner) og Siri Aavitsland (museumsdirektør). Det blir mulighet for spørsmål og kommentarer fra salen.

Ordstyrer er Jan Zahl.

Velkommen til utsyn til og innblikk i utviklingen av deg selv og egen by!

Tid: 27. januar 2016, kl. 19:00 

Sted: Kåkå, Sting Nere 

Pris: 100 

Utfyllende program

Cappelen Damm Akademisk har følgende omtale av boka: «I de siste fire tiårene har det skjedd store endringer på mange områder i Norge med velferdsstatens ekspansjon, utdanningsrevolusjon, migrasjon og kvinnefrigjøring som noen eksempler. I denne perioden har også oljerikdommen blitt en del av norsk økonomi og kultur. Hva har oljen gjort med oss? er en bok om samfunnsendringer i kjølvannet av den raske økonomiske veksten i Norge. Boka er bredt anlagt og fokuserer på både strukturelle, kulturelle, holdningsmessige og estetiske dimensjoner ved den økonomiske veksten.

I Norges oljehovedstad Stavanger har den økonomiske veksten vært særlig rask. Det gamle hovedsetet for motkulturer som avholds- og lekmannsbevegelse, var før oljen en relativt fattig by i stagnasjon. I dag er Stavanger Norges rikeste by med et moderne og internasjonalt preg. Med dette som utgangspunkt har forskergruppen bak boka sett utviklingen i Stavanger-regionen som et prisme for sentrale utviklingstrekk i Norge. Den sosiale transformasjonen belyses gjennom litterære og historiske perspektiver, statistiske analyser av utviklingen de siste 40 årene samt dybdeintervjuer med stavangerfolk. Boka gir en grundig analyse av hva byen i historisk-sosiologisk forstand var før oljen og hva den har blitt til etter oljen.

Samfunnsforhold som diskuteres i boka:

  • sosial klasse og klasserelasjoner
  • forholdet mellom økonomisk og kulturell kapital
  • sosial mobilitet og klassereiser
  • verdiutvikling
  • religion og sekularisering
  • generasjoners selvforståelse
  • rikdom og materialisme
  • betydningen av litteratur, billedkunst, arkitektur og hjeminnredning.»

I tillegg til Bergsgard og Vassenden, har følgende forfattere skrevet kapitler i boken: Lennart Rosenlund, Heming Gujord, Merete Jonvik, Nils Rune Langeland og Nils Jacobsen.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (15.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Bokomslag: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring
Bokomslag: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no