Inge Bø med ny bok om barndomshistorie


Professor emeritus Inge Bø har kommet med ny bok; «Tastas barndomshistorie. Et blikk på barns kår, liv og lek fram til 1950-årene».

I noen år som pensjonist har Inge Bøe fått anledning til å fortsette på sin tidligere arbeidsplass Læringsmiljøsenteret. I flere av disse årene arbeidet han med å avdekke barns oppvekstkår opp gjennom tidene og like før jul kom han ut med boken om Tastas barndomshistorie.

Inge Bø vokste selv opp på Tasta i 1930-40-årene.

I boken, som er utgitt i samarbeid med Tasta historielag, ser han på barns kår på Tasta, først fram til 1700-tallet, så i perioden 1750 til 1900 og til sist i perioden 1930-1950.  

Han ser også på hva vi generelt vet om barns situasjon i den vestlige verden fra middelalderen og fram mot nyere tid.

I boken spør han blant annet om barn hadde det bedre før 1950-tallet.

Boken gir et bilde av de betingelsene barn har levd under, av hvordan voksne har behandlet barn, av skolegang og av barns egen kultur.

Boken bygger på hint i ættesagaer, biografier, romaner, skolelover og den gryende forskningen av barndomhistorie. Ofte har han måttet sannsynliggjøre hvordan forholdene har vært.

I arbeidet med boken har Inge Bø intervjuet et utvalg personer født i perioden 1915–1950 som hadde sin barndom på Tasta.

Disse kildene viser hvordan folk i disse gruppene har opplevd sin barndom med hensyn til oppdragelse, plikter, skole, krig, liv og lek.

Bokomtale: Inge Bø

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (11.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol