Utlysning av reisestipend fra Det norske institutt i Athen


Det norske institutt i Athens fond støtter reiser til instituttet for klassiske studier, arkeologi, filosofi, kulturhistorie og andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag med tilknytning til Hellas. Søknadsfrist er 12. februar 2016.

Fondets formål er å støtte virksomheten ved og i fagmiljøet rundt Det norske institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi, filosofi, kulturhistorie og andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag med tilknytning til Hellas. Ved tildelingen vil det bli bl.a. lagt vekt på prosjektets faglige kvalitet, relevans for instituttet, samt nettverksbygging og rekruttering.

For 2016/2017 vil styret dele ut kr 20.000,-

Søknad sendes til
Det norske institutt i Athens fond
v/instituttstyrer Jorunn Økland
The Norwegian Institute at Athens
Tsami Karatasou 5
GR-11742 Athens, Greece

Frist: 12. februar 2016.

Søknaden skal inneholde: søkerens navn og adresse, prosjektbeskrivelse (ikke over en maskinskrevet side) og fullstendig budsjett for prosjektet med opplysning om eventuelle andre finansieringskilder. Kopi av vitnemål skal vedlegges.

Den som får stipend fra fondet, forutsettes å gi et seminar eller lignende ved instituttet.

Søkere som ikke får tildelt fondets reisestipend, vil bli vurdert i forbindelse med instituttets reisestipend.

Tildelingen vil bli foretatt i månedsskiftet april/mai 2016 og midlene skal benyttes innen ett år fra tildelingsbrevets dato. Rapport skal sendes instituttet senest 3 måneder etter reisen.
Ytterligere informasjon kan fås ved å ta kontakt med Jorunn Økland, e-post: okland@norwinst.gr,  eller tlf.: (0030) 210 92 41420.


Sist oppdatert av Trym Holbek (08.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Sokrates
Det norske institutt i Athens fond er opprettet av Bergen Museums forskningsfond, Robert og Ella Wentzins legats rentefond og det tidligere Norges allmennvitenskapelige forskningsråd/Rådet for humanistisk forskning, nå Forskningsrådet.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER