– Fanger opp essensen av samtidsdans


På danseutdanningen ved Institutt for musikk og dans, får studentene tilgang til lærere fra innland og utlandet. Pedagogene holder alle et høyt internasjonalt nivå og har et stort nettverk innen dansemiljøet. I år har danseseksjonen ansatt to nye universitetslektorer i dans fordelt på to stillinger på 50 prosent.

En av dem er koreografen Hagit Yakira fra Israel, som har vunnet flere priser for sitt arbeid. Hun har turnert på en rekke festivaler og danseplattformer i Storbritannia, Europa, Skandinavia og Israel, og har vært koreograf for ulike kompanier og institusjoner i Europa og Storbritannia.

– Fysisk krevende studium
 Hagit underviser også som gjestekoreograf på Northern School of Contemporary Dance, Trinity Laban og på The Place, London. Siden sommeren 2011 har hun gitt workshops på ImPulsTanz i Wien.

– Jeg synes danseutdanningen ved UiS har et utrolig bra program som virkelig fanger opp essensen av samtidsdans. Det er veldig fysisk krevende, men samtidig fult av kreativitet, refleksjon og dybde, sier Hagit.

Lite, men godt miljø
Hagit underviser i samtidsdans og body research på Bachelor i dans ved IMD/UiS. Hun mener det er en fordel at miljøet ved danseutdanningen ikke er altfor stort, slik at det er mulig for lærere å bli skikkelig godt kjent med studentene.

I tillegg til Hagit Yakira er Anne-Linn Karine Akselsen ansatt som universitetslektor innen klassisk ballett og samtidsdans. Hun har arbeidet for Rosas kompaniet i Belgia og turnert med dem i flere år. Anne-Linn er også koreograf, og i 2009 etablert hun sitt eget kompani "Human Works" i samarbeid med Adrian Micovic. Sammen har de skapt flere verk i grenselandet mellom dans og teater. I tillegg til arbeidet med kompaniet har hun koreografert flere bestillingsverk, blant annet for Nasjonalballetten og Aura Dance Company og mottatt flere priser for sitt koreografiske arbeid. Anne-Linn underviser også på P.A.R.T.S. i Brussel.

Sterke kunstnerkrefter
Akselsen mener danseutdanningen ved UiS skiller seg ut fra andre danseinstitusjoner fordi Institutt for musikk og dans er lokalisert i Bjergsted kulturpark, der alle kunstnerkreftene er samlet på et sted.

– Jeg synes det er en fordel at det foregår så mange samarbeidsprosjekter mellom musikk og dans ved instituttet, sier Akselsen.

Våren 2015 fikk studentene ved danseutdanningen nye dansesaler og en black box å arbeide i. Det mener Akselsen og Yakira er en utvikling og et kvalitetsstempel.

– Det viser at UiS/IMD er villige til å bruke ressurser for at man kan tilby en best mulig danseutdanning, sier Akselsen.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (21.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol