Professor Håvard Hansen oppnevnt som ny prodekan for forskning ved SV-fakultetet


Professor Håvard Hansen er oppnevnt som ny prodekan for forskning ved SV-fakultetet i 50%-stilling for perioden januar 2016 – juli 2020.

Håvard Hansen (45) har vært ansatt på Handelshøgskolen ved UiS siden 2008, først som førsteamanuensis og deretter som professor siden 2010. Han er utdannet Sivilmarkedsfører fra NMH/BI, har hovedfag (cand.merc) i øk/adm-fag fra Høgskolen i Buskerud, og doktorgrad fra UiS. Hans faglige fordypningsområde er forbrukerpsykologi og beslutningsteori, spesielt knyttet til matkonsum og markedsføring av mat. Siden han kom til UiS i 2008 har han skrevet over 30 artikler som er publisert eller akseptert i internasjonale journaler, og han er medforfatter på en av Europas mest solgte lærebøker i forbrukeratferd, publisert av Pearson Education.

Han har i tiden ved UiS vært koordinator for masterstudiet i øk/adm, og vært medlem av både instituttrådet og instituttstyret ved Handelshøgskolen. Hansen er i dag veileder eller bi-veileder for fem stipendiater ved UiS, flere helt eller delvis finansiert av eksterne midler.  Før han kom til UiS var han i 10 år ansatt ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. I den perioden var han nasjonalt fagansvarlig for flere kurs med opp mot 4.000 studenter, han var lokalt fagansvarlig for studiene ved BI Stavanger, og fagansvarlig for markedsføringsstudiene samme sted.

Ansvarsområdet for prodekan for forskning er å bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskning, gi støtte til og være rådgivende overfor faggrupper, forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskning utvikles positivt i kvalitet og kvantitet. Prodekan for forskning skal arbeide for at tverrfaglig og tverrfakultær aktivitet fremmes, legge til rette for økning i eksterne forskningsbidrag, samt lede fakultetets doktorgradsutvalg og forum for forskning. Følgende funksjonsbeskrivelse er utarbeidet for stillingen.


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (05.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol