Doktorgrad på datatryggleik


Antorweep Chakravorty forsvarte doktorgraden sin ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger 29. september 2015.

Antorweep Chakravorty drøfta dei mange utfordringane som er knytta til lagring og prosessering av data frå såkalla «smarte» hus, som er knytta til offentlege og private tenesteleverandørar. I avhandlinga si foreslår han fleire måtar å hindra at data kjem på avvege.

Vegleiar i doktorgradsarbeidet var professor Chunming Rong.

Lars Gunnar Dahle


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (04.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Antorweep Chakravorty
Antorweep Chakravorty
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no