Skal du søke FRIPRO i kategorien "unge forskertalent" i 2016?


Da bør du delta i UiS sitt søknadsprogram! Programmet inkluderer flere kurs og workshop for å støtte deg i søknadsprosessen. I tillegg vil du få individuell oppfølging i søknadsprosessen. Kursene er komplementære og skal gi en god forståelse av hva som karakteriserer en god søknad, hvordan søknader blir evaluert og hvilke forventninger Forskningsrådet har. (English description available)

English version

Søknadsprogram for Unge forskertalent

Søknadsprogrammet ble opprettet i 2014 for å gi unge forskertalenter som søker FRIPRO spesiell oppfølging i søknadsprosessen. De tre kursene/workshopene beskrevet under utgjør hoveddelene i programmet, og gjennom programmet er du sikret plass på alle kursene. I tillegg vil du gjennom programmet også få individuelle tilbakemeldinger og støtte fra rådgivere i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) ved UiS. Gjennom søknadsprogrammet vil du også få støtte til:

 • Budsjett
 • E-søknad
 • Formelle kriterier

Hovedtemaet i alle vårens kurs/workshops vil være "hva karakteriserer en god prosjektsøknad?"

 1. 5. Februar - Den gode søknaden: Hva er det som kjennetegner en god prosjektsøknad? I den første delen vil vi gå gjennom hoveddelene i Forskningsrådets søknadsmal og evalueringskriterier, samt detaljene for kategoriene "forskerprosjekt" og "unge forskertalenter". Vi vil også se på eksempler fra allerede evaluerte søknader.
 2. 7-8 Mars - Mock Review: Dette kurset er designet for å hjelpe forskere til å skrive bedre forskningssøknader ved å skjønne hvordan fagfellevurdering virker, og hva Forskningsrådet forventer av en god søknad. Kjernen i kurset er et "mock-review"-panel, hvor deltakerne spiller rollene som evaluatorer. Deltakerne vil evaluere reelle søknader og bedømme hvilke som anbefales støtte. Peter Dukes fra det britiske medisinske forskningsrådet har mange års erfaring i søknadsskriving, fagfellevurdering og administrasjon av forskningsstøtte. Du vil også få mulighet til å få din egen søknadsskisse evaluert! Les mer om workshopen her.
 3. 14. April - Kritisk tilbakemelding fra ekspertpanel: I denne del av programmet vil deltakerne få mulighet til å presentere sin prosjektide/skisse for et ekspertpanel av noen av våre fremste forskere. Panelet har også svært god kjennskap til Forskningsrådet. Deltakerne vil presentere sine prosjekter på 5-10 minutter, og vil deretter få spørsmål og tilbakemelding fra panelet.
 4. 26. april og 4. mai - Q&A og individuell tilbakemelding på søknader. spørsmål og svar (Q&A)- og ofte stilte spørsmål (FAQ) sesjon. Du kan også booke tid for å få tilbakemelding på og diskutere søknaden din. Les mer her

Se mer detaljer om de forskjellige delene i programmet her.

Søk om å delte i hele programmet ved å fylle ut påmeldingsskjema OG send CV med publikasjonsliste til Vibeke Bull. Søknadsprogrammet har maksimum kapasitet på 12 kandidater. Søknadsfrist for å søke programmet er 1. Februar 2016. Du vil få beskjed om du har fått plass i programmet fortløpende.

 

Om FRIPRO

FRIPRO er Norges største program for fri prosjektstøtte og delte ut nesten 1 milliard kr til 132 forsker prosjekt i 2015. Fordi hovedkriteriet for å oppnå støtte er vitenskapelig kvalitet, er det også prestige knyttet til FRIPRO tildelingen. Kategorien “unge forskertalent” ble introdusert i 2013 for å stimulere unge fremtredene forskertalent i sin forskerkarriere.

Krav og retningslinjer for "unge forskertalent" kategorien*
*det kan komme endringer i utlysningen for 2016.

 • Minst 2 og maks 8 år siden disputas (ikke inkludert lovbestemte permisjoner)
 • Under 40 år (ikke inkludert lovbestemte permisjoner)
 • Må ha demonstrert selvstendighet i forskningen.
 • Prosjektleder kan søke “unge forskertalenter” maks tre ganger.
 • Kan søke om 3-7 mill kr. over maks 4 år.
 • Du trenger ikke ha fast ansettelse for å søke

Link to FRIPROs project categories and criteria


 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol