Deling av data må bli smartare og billegare


Infrastrukturen i informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) i store foretak er sett saman av mange ulike program og store mengder utstyr for prosessering og lagring av data og for samarbeid. Kravet om nye tenester og forretningsmodellar aukar raskt og tradisjonelle metodar og modellar greier ikkje å halda tritt med utviklinga på området.

Dette var utgangspunktet for Aryan TaheriMonfared, p.h.d.ved Teknisk-naturvitskapleg fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk, då han forsvarte doktoravhandlinga si ved UiS 28. oktober 2015. Les meir på dei engelske sidene om korleis han meiner desse utfordringane kan overvinnast.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (14.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no