Strukturert skriveseminar 22.-24. februar 2016 for ph.d.-kandidater ved SV-fakultetet


For andre gang blir det arrangert strukturert skriveseminar for ph.d.-kandidater ved SV-fakultetet, som et tiltak for å øke gjennomstrømningen på doktorgradsprogrammet. Seminaret blir holdt på Sola strand hotel, fra mandag 22. februar kl. 16 til onsdag 24. februar kl. 15.

Er det vanskelig å strukturere skrivetiden? Klarer du å jobbe mot realistiske mål? Går det an å få skrevet noe hvis du bare har et par timer til rådighet? I dette seminaret legger vi til rette for en lengre sammenhengende periode, hvor hovedformålene med seminaret er egen skriving og å:

  • lære å sette realistiske mål for progresjon i skrivearbeidet
  • gi opplevelse av at det nytter å sette seg ned og skrive selv om man bare har 1,5-2 timer til rådighet
  • bygge nettverk med andre ph.d.-kandidater

Påmelding foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet. De som ikke har deltatt på strukturert skriveseminar tidligere vil bli prioritert. Det er anledning for tidligere deltakere å søke også, så fremt det forrige arbeidet er ferdig bearbeidet.

Det er en forutsetning at man

  • jobber med et arbeid som inngår i avhandlingen (artikkel, monografi eller f.eks. kappen)
  • deltar på hele seminaret og overnatter på hotellet (enerom).

Det er ikke lagt opp til gjennomgang eller diskusjon av hverandres arbeider i løpet av dette seminaret, som ledes av prodekan for forskning, Trude Furunes.

Utgiftene til oppholdet blir delvis dekket av fakultetet. Det er en egenandel på kr 2000,- for deltagelse, som må dekkes av f.eks. egne driftsmidler eller av instituttet. Instituttleder må være orientert om og anbefale søknad om deltagelse.

Vi gjør oppmerksom på at ev avmelding (av andre årsaker enn medisinske) må meldes minimum en uke før oppstart av seminaret av hensyn til eventuell venteliste og hotellets endringsfrist.

Påmeldingsfrist: 15. januar 2016.

Send søknadsskjema via internposten eller på e-post til Marianne Gjerlaugsen. Det er plass til inntil 28 deltagere på seminaret.

Program og søknadsskjema


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (15.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol