Prodekan for forskning ved SV-fakultetet, 50%-stilling januar 2016 – juli 2020


SV-fakultetet har ledig funksjon som prodekan for forskning i 50%-stilling for perioden januar 2016 – juli 2020. Nåværende prodekan for forskning, Trude Furunes slutter ved årsskiftet, og dekanen ønsker hennes etterfølger på plass så snart som mulig. Det er dekan som utpeker prodekan for forskning.

Ansvarsområdet for prodekan for forskning er å bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskning, gi støtte til og være rådgivende overfor faggrupper, forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskning utvikles positivt i kvalitet og kvantitet. Prodekan for forskning skal arbeide for at tverrfaglig og tverrfakultær aktivitet fremmes, legge til rette for økning i eksterne forskningsbidrag, samt lede fakultetets doktorgradsutvalg og forum for forskning. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Interesserte bes så snart som mulig ta kontakt direkte med dekan Einar Marnburg (tlf 51833736, e-post einar.marnburg@uis.no, H-150, Ellen og Axel Lunds hus).


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (11.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no