Håndbøker med nytt design


Nettsidene under arkfanen Håndbøker har i dag fått et nytt design. Den nye versjonen skal gi brukerne en bedre oversikt over innholdet og et mer moderne design som passer ulike skjermtyper. Søkefunksjonaliteten skal også være bedre i den nye løsningen.

Under arkfanen Håndbøker har ansatte tilgang til følgende:

  • Medarbeiderhåndboken - er et oppslagsverk for ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte som søker svar på HR relaterte spørsmål.
  • Lederhåndboken - beskriver regler og rutiner for hvordan ulike oppgaver knyttet til lederrollen skal løses, og hva som forventes av lederen i ulike situasjoner. 
  • HMS-håndboken - er et oppslagsverk som skal hjelpe ledere, verneombud, HMS-koordinatorer og øvrige ansatte i arbeidet med å opprettholde og videreutvikle en helsefremmende, god og attraktiv arbeidsplass.
  • Økonomihåndbokengir en oversikt over og beskrivelse av de prosesser og rutiner som er etablert for å sikre en enhetlig, effektiv og funksjonell økonomiforvaltning. 
  • Prosjekthåndboken - gir en samlet oversikt samt en inngående beskrivelse av de prosesser og rutiner som er etablert for å sikre en enhetlig og funksjonell forvaltning av eksternt finansiert virksomheten.

Håndbøkene har i dag fått et nytt design. Den nye versjonen skal gi brukerne en bedre oversikt over innholdet og et mer moderne design som passer ulike skjermtyper. Søkefunksjonaliteten skal også være bedre i den nye løsningen.

I tillegg til nytt design er deler av Medarbeiderhåndboken oversatt til engelsk i Employee-handbook.

Overgangen til nytt system har vært tidkrevende, men vi håper at versjonen som nå er publisert gir ansatte enklere tilgang til nyttig informasjon.

HR-avdelingen og Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring arbeider kontinuerlig med forbedring av håndbøkene. Innspill på forbedringer kan sendes til redaktørene gunnar.baustad@uis.no (HR) eller ellen.h.netland@uis.no (AØV).


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (09.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no