Håndbøker med nytt design


Nettsidene under arkfanen Håndbøker har i dag fått et nytt design. Den nye versjonen skal gi brukerne en bedre oversikt over innholdet og et mer moderne design som passer ulike skjermtyper. Søkefunksjonaliteten skal også være bedre i den nye løsningen.

Under arkfanen Håndbøker har ansatte tilgang til følgende:

  • Medarbeiderhåndboken - er et oppslagsverk for ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte som søker svar på HR relaterte spørsmål.
  • Lederhåndboken - beskriver regler og rutiner for hvordan ulike oppgaver knyttet til lederrollen skal løses, og hva som forventes av lederen i ulike situasjoner. 
  • HMS-håndboken - er et oppslagsverk som skal hjelpe ledere, verneombud, HMS-koordinatorer og øvrige ansatte i arbeidet med å opprettholde og videreutvikle en helsefremmende, god og attraktiv arbeidsplass.
  • Økonomihåndbokengir en oversikt over og beskrivelse av de prosesser og rutiner som er etablert for å sikre en enhetlig, effektiv og funksjonell økonomiforvaltning. 
  • Prosjekthåndboken - gir en samlet oversikt samt en inngående beskrivelse av de prosesser og rutiner som er etablert for å sikre en enhetlig og funksjonell forvaltning av eksternt finansiert virksomheten.

Håndbøkene har i dag fått et nytt design. Den nye versjonen skal gi brukerne en bedre oversikt over innholdet og et mer moderne design som passer ulike skjermtyper. Søkefunksjonaliteten skal også være bedre i den nye løsningen.

I tillegg til nytt design er deler av Medarbeiderhåndboken oversatt til engelsk i Employee-handbook.

Overgangen til nytt system har vært tidkrevende, men vi håper at versjonen som nå er publisert gir ansatte enklere tilgang til nyttig informasjon.

HR-avdelingen og Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring arbeider kontinuerlig med forbedring av håndbøkene. Innspill på forbedringer kan sendes til redaktørene gunnar.baustad@uis.no (HR) eller ellen.h.netland@uis.no (AØV).


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (09.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol