Internasjonaliseringskonferansen 2016


Internasjonaliseringskonferansen arrangeres av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid med universiteter og høyskoler. Universitetet i Stavanger er vertskap for Internasjonaliseringskonferansen 2016 (IK16). Konferansen finner sted 09. og 10. mars 2016.

Temaet for IK16 er Internasjonalisering i omstilling. Tittelen gjenspeiler de utfordringer sektoren står overfor på mange felt: økt internasjonal konkurranse, utvikling av virtuelle medier, og den aktuelle flyktningkrisen.

Målet med Internasjonaliseringskonferansen er å gi faglig oppdatering på trender og viktige temaer innen internasjonalisering, og å skape kontakt med fagfeller. Konferansen er årets viktigste møtested for alle med interesse for internasjonalisering av høyere utdanning.
 
Programmet består av spennende plenumsesjoner med følgende tittler: Utfordringer for utdanningsinstitusjonene i årene framover, Global kompetanse og næringsliv og Utdanningsinstitusjonenes rolle i flyktningkrisen. I tillegg til plenumsesjoner med paneldebatter er det lagt opp til parallellsesjoner 10. mars fra kl 10.00-15.00. 

Utvalget parallellsesjoner: 

  • Hvordan få til gode samarbeid rundt forskerutdanning?
  • Panorama – ny strategi for samarbeid med utvalgte land (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan)
  • Hvordan lykkes med mobilitet?
  • Fellesgrader – et strategisk virkemiddel for kvalitet? Erasmus Mundus 10 år – hva har skjedd?
  • Sikkerhet og beredskap for utvekslingsstudenter og innreisende studenter
  • Godkjenning av kvalifikasjoner – prinsipper og verktøy
  • Gradssamarbeid på ph.d-nivå og mobilitet
  • How to compare institutional quality? Are rankings useful, and if so for whom? Are there other and maybe better tools?
  • Transforming Academic Partnerships with the Global South (nytt partnerskapsprogram etter Kvote)
  • Webinar – arena for virtual internationalisation

Thomas Henschien er konferansier for konferansen. 

Mer informasjon om program, praktisk informasjon om konferansen og påmelding finner du på SIU sine nettsider.

Konferansen finner sted i Elise Ottesen-Jensen hus, den nyeste bygningen på universitetsområdet.

Det vil bli mulighet for UiS ansatt å få med seg deler av konferansen. Henvende deg i infodesken utenfor auditoriet i Elise Ottesen-Jenssen hus for å få adgangskort som du kan låne i 2 timer. Første mann til mølla prinsippet gjelder.


Sist oppdatert av Marianne Høie (04.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol