UiS får utviklingsavtale med KD


Kunnskapsdepartementet vil i 2016 starte en prosess med utviklingsavtaler mellom departementet og fem utvalgte institusjoner. En av disse er UiS. De fire andre er høgskolene i Sørøst-Norge og Østfold samt UiO og NTNU.

De utvalgte institusjonene vil få mer informasjon om utviklingsavtalene med sikte på at avtalene skal inngå i tildelingsbrevene i 2017. Etter det UiS Nettavis erfarer, er intensjonen at avtalen skal inneholde mål KD og institusjonen er blitt enige om. Målene skal være i tråd med sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen de neste 3-4 årene. For de utvalgte institusjonene vil etatsstyringsmøtene i 2016 bli brukt til en dialog om målene i avtalen etter at institusjonene på forhånd har spilt inn forslag til mål. I første omgang vil det ikke bli knyttet midler til avtalene.

KD ønsker at utviklingsavtalene skal bidra til tydeligere institusjonsprofiler og en bedre arbeidsdeling i sektoren. KD har også planer om en tilsvarende prosess med resten av sektoren i 2017 etter en vurderingen av neste års prosess med de fem utvalgte institusjonene.

 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (07.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Arne Rettedals hus
UiS er én av fem utvalgte institusjoner som får utviklingsavtale med KD.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no