Oljesøl, Boligpriser og Amazonas; dagsaktuelle fagseminarer ved HHUiS i desember.


Temaer: Grenseoverskridende oljesøl i Barentshavet; Oljevelstand og boligpriser; Jordregulering og avskoging i Amazonas.

Handelshøgskolen ved UiS arrangerer åpne fagseminarer hvor inviterte forskere presentere sine artikler og forskning som på hver sin måte berører dagsaktuelle og viktige samfunns- og miljøspørsmål:

Fredag 4. desember kl. 12:15 - 13:15 presenterer forsker Kristoffer Svendsen fra K.G. Jebsen – Senter for havrett ved UiT sitt doktorgradsarbeid i rettsvitenskap med tittel: Grenseoverskridende oljesøl fra petroleumsinstallasjoner – Norske og russiske erstatningsregler og utmåling av miljøskade.

Tirsdag 8. desember kl. 11:00 – 12:00 presenterer stipendiat Anne-Britt Halonen sin artikkel: Petroleum prosperity and housing prices in Norway.

Onsdag 9. desember kl. 12:15 – 13:15 presenterer førsteamanuensis Torfinn Harding fra NHH sin artikkel: The Effects of Land Use Regulation on Deforestation: Evidence from the Brazilian Amazon.

Alle fagseminarene vil finne sted på Handelshøgskolen ved UiS i Elise Ottesen-Jensens hus, rom 277.

Alle interesserte er hjertelig velkomne.


Sist oppdatert av Egil C. Svela (04.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol