EØS finansieringsordningene


Polsk stipendfond til institusjonssamarbeid, mobilitetsprosjekter og språkkurs er lyst ut - søknadsfrist 30. juni 2008.

30.april 2008 ble de første midlene i det polske stipend- og opplæringsfondet som er lyst ut. Søknadsfrist er 30.juni 2008.

Fondet er på totalt rundt 100 mill. NOK, og omfatter : 

  • mobilitetsprosjekter (studentstipender 3-12 mnd, utveksling av fagpersonell m.m. for høyere
    utdanningsinstitusjoner)
  • språkkurs – for deltakere i mobilitetsprosjekter
  • individuell mobilitet – for doktorgradsstudenter og unge forskere + kortere studieturer
  • institusjonssamarbeid – seminarer, studier, utvikling av læremidler, elevutveksling
  • kompetansebygging for polske høyere utdanningsinstitusjoner

De fire første komponentene forutsetter samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Polen og i giverlandene (Norge,
Island eller Liechtenstein). Det er mulig å søke stipender både for polakker til Norge og for nordmenn til Polen.
SIU er nasjonalt kontaktpunkt i Norge for stipendfondene under EØS ordningene og mer bakgrunnsinformasjon finnes
på SIU sine nettsider  

Les utlysingsteksten her. Mer informasjon (foreløpig bare på polsk) finnes på fondets nettside www.fss.org.pl  
Kontakt Gro.Tjore@siu.no eller Margrethe.Sovik@siu.no for mer informasjon.


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (13.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol