Kontor Kompaniet AS– rammeavtale på kontorinnredning og andre møbler


UiS har nå opprettet produktkatalog hos Kontor Kompaniet AS for eksisterende rammeavtale på kontorinnredning og andre møbler. Rammeavtalen med Kontor Kompaniet AS har en varighet frem til 01.09.17.

Alle enkeltinnkjøp  av kontorinnredning og andre møbler som finnes i produktkatalogen skal skje gjennom Basware PM av den enkelte bestiller som er oppnevnt for instituttet eller enheten.

Det må tas direkte kontakt med Kontor Kompaniet AS ved bestillinger utenfor produktkatalogen som krever spesielle tilpasninger (for eksempel innredning av et helt kontor eller avdeling).  

Driftsavdelingen kan og kontaktes ved større bestillinger eller ved behov for spesielle tilpasninger. Endelig bestilling skal også i disse tilfeller skje gjennom Basware PM.  

Kontaktpersoner hos Kontor Kompaniet AS er:

Kontaktperson 1 (salgssjef):
Anders Olsen, mob: 92067844,
epost: anders.olsen@kontorkompaniet.no

Kontaktperson 2 (daglig leder):
Stian Selheim, mob: 95767677,
epost: stian.selheim@kontorkompaniet.no

Kontaktperson 3 (Interiør designer):
Laila Lærdal, mob: 92266424,
epost: laila.laerdal@kontorkompaniet.no

Vi viser ellers til UiS sine rutiner for innkjøp.

For spørsmål vedrørende bestillingssystemet eller rammeavtalen kontakt AØV ved Katrine Thorsen eller
Espen Haavardsholm.
 

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (27.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol