Lesesenteret representert i nordisk fyrtårn-prosjekt


Senterleder Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret er representert når Nordisk ministerråd samler forskere og utdanningsmyndigheter fra hele Norden i København for å fremme god, nordisk utdanningsforskning. Målet er å styrke bruk av nyere forskning i barnehage, i skole og i lærerutdanningen.

Nyere forskning tas ikke i bruk

Både internasjonal og nordisk forskning viser at nyere forskningsbasert kunnskap kun i liten grad tas i bruk i klasserommet. Manglende tid og ressurser til å sette seg inn i dette, liten praksisrelevans og dårlig formidling og tilgjengelighet er alle årsaker til dette.

Det er liten forskning på barnehagefeltet om hvordan nyere forskning tas i bruk der, men det er grunn til å tro at praksisen ikke avviker mye fra det som skjer i skolen.  

Da Danmark overtok lederskapet av Nordisk Ministerråd etablerte de Fyrtårnsprojektet: Videndeling til brug for nordiske praktikere. Prosjektet har som mål å styrke bruken av nyere forskning i lærer- og barnehagelærerutdanningen, samt bidra til at forskningen også tas i bruk blant pedagogisk personale i barnehage, grunnskole og videregående utdanning.

 

Lesesenteret deltar i referansegruppe

Fyrtårnprosjektets sentrale organ vil være Nordisk forum. Forumet vil fungere som en referansegruppe, og består av aktører fra nasjonale myndigheter, interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer og forskningsformidlere fra utdanningssektoren.

Som en av de utvalgte representantene fra norsk utdanningsforskning er senterleder Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret bedt om å delta i Nordisk forum.

Det første møtet i Nordisk Forum ble arrangerert i København i 25. november 2015, og referansegruppen vil samles 2 ganger i året frem til prosjektet avsluttes i 2017.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og administreres av det danske ministeriet for barn, utdanning og likestilling.

 


Sist oppdatert av Trond Egil Toft (13.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no