Varsel om plassfratredelse


Det er nå klart at ansatte ved UiS vil bli tatt ut i en eventuell streik. Organisasjonene har frist til 16. mai kl 24.00 om å varsle hvilke ansatte som blir tatt ut. Personalavdelingen følger opp med informasjon internt så snart de vet mer.

Dersom meglingen ikke fører fram, blir det plassfratredelse tidligst 23. mai kl 00.00. Det vil si at streiken vil være i gang fra fredag 23. mai.

YS har opplyst at de vil skjerme eksamensavvikling.

Sist oppdatert av (09.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no