Store norske leksikon ønsker flere fagansvarlige fra UiS


UiS er ett av medlemmene i Store norske leksikon og ønsker at flere ansatte ved universitetet skal bidra i leksikonet.

Forskningsformidling er viktig for alle universitetene. Vanligvis forbinder vi forskningsformidling med nyhetssaker om forskningsresultater, forskningsgjennombrudd og nye oppdagelser; men like viktig er det å formidle kunnskapen som ligger til grunn for resultatene og forskningsgjennombruddene.

En annen type forskningsformidling
Store norske leksikon kan våre forskere formidle mer grunnleggende kunnskap direkte til allmennheten: Vi kan skrive hva forskningen så langt viser; den lange kunnskapen, basiskunnskapen innbyggere trenger for å kunne delta i en opplyst offentlig samtale.

Med to millioner brukere i måneden og 200 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Om UiS-forskerne skriver artikler kan de bli lest av opp til 80 000 mennesker hvert år. Som fagansvarlig er du med på å definere faget ditt og du markerer deg og UiS i offentligheten.

UiS-ere i Store norske
Store norske er en stor kunnskapsdugnad der over 500 fagfolk bidrar. Det er i dag sju ansatte ved UiS som er fagansvarlige i Store norske leksikon. Vi ønsker å doble dette tallet i løpet av året, helst på fagfelt der UiS er ledende i landet.

Det er de fagansvarlige som skriver og oppdaterer innholdet i Store norske leksikon. En fagansvarlig er en håndplukket fagperson som er ansvarlig for og forvalter en liten del av leksikonet. Å være fagansvarlig er et betalt tillitsverv.

Det er redaksjonen i Store norske leksikon som avgjør hvem som skal være fagansvarlige, og de ser etter ledende fagpersoner. Ta kontakt med redaksjonen om du er interessert i å bidra.

Les mer om UiS sin rolle i Store norske leksikon
Les mer om Store norske leksikon


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (19.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol