Konferanse om kjønn og estetikk


Skal bli en møteplass mellom teori og praksis.

Konferansen "STING 2008 – kjønn og estetikk i et flermedialt perspektiv" har fokus på kjønn og estetikk. Konferansen ønsker å skape en møteplass mellom teori og praksis for å nærme seg det estetiske feltet gjennom et kjønnsperspektiv.

STING 2008 retter søkelyset mot ulike tilnærminger til kunst, litteratur og kultur med særlig vekt på kjønn og kjønnethet. Blant de foreløpige foredragsholderne er en rekke framtredende nordiske forskere som Toril Moi, Jørgen Bruhn, Lilian Munk Røsing og Ulla Angkjær Jørgensen. Fullstendig program kommer i løpet av juni.


Konferansen finner sted på Tou Scene i Stavanger torsdag 27. og fredag 28. november 2008, og arrangeres av Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Konferansen koster 200,- per person, og dette inkluderer lunsj, kaffe og frukt begge dager. Påmelding innen 15. september til ingvil.f.hellstrand@uis.no.

Sist oppdatert av (07.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol