Åpen fagdag høsten 2008


Som tidligere år blir Åpen fagdag også dette året lagt til siste onsdag i november, i år til onsdag 26. november.

Ved de siste års arrangement har er det registrert ca 1000 deltakere på de ulike forelesningene, noen færre i fjor og noen flere året før.

Den åpne fagdagen er en god arena for samfunnskontakt mellom UiS og regionen. I et vidt rekrutteringsperspektiv gir fagdagen god uttelling. Den fungerer blant annet som etterutdanningstilbud for regionens lærere. Kontakten med avgangselevenes lærere, både som undervisere og veiledere for potensielle studenter, er viktig.

Like viktig er det å dyrke kontakten med andre deler av det yrkesaktive Rogaland, ikke minst de delene av yrkeslivet hvor UiS gir grunnutdanning og dermed også kan bidra med etter- og videreutdanning.

Det er også ønskelig å markedsføre UiS overfor allmennheten generelt og peke på de forsknings- og undervisningsområder en finner ved UiS.

Vi vil minne om at bidrag under Åpen fagdag kan registreres i Forskdok som formidling under rubrikken "Faglig foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse".

Vi håper at like mange faglig ansatte stiller opp i år som i fjor, det vil si ca 50 foredragsholdere.

For planleggingens del ber vi om tilbakemelding så snart som mulig og innen 1. juni til FLEKS.

Sist oppdatert av (07.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol