Fagseminar om film


Hvordan bruke film i klasserommet? Svaret kan du få på UiS den 14. mai.

Onsdag 14. mai samles europeiske og nasjonale eksperter og forskere innenfor filmkommunikasjon og filmdidaktikk til seminar på UiS. Temaet er film som pedagogisk læringsverktøy, og seminaret er et samarbeid mellom flere aktører.

Både det europeiske utdanningsnettverket, LearningMigration (som driftes av SEMIS), Youth&Migration (et prosjekt om ungdom og migrasjon koordinert av Det norske utvandrersenteret), og Sandnes videregående skole står sammen om seminaret. Sandnes videregående skole arrangerer på samme tid en filmfestival sammen med europeiske partnerskoler. Formålet med seminaret er å se nærmere på hvordan film kan brukes i læringsprosesser til å formidle kunnskap ved å tydeliggjøre hvordan visuelle læringsverktøy påvirker kunnskapsformidling, samt hvordan tema som representasjon kommer til uttrykk gjennom film.

Seminaret blir avholdt på engelsk og norsk. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Påmelding innen 12. mai til cecilie.cave@uis.no.

Sted: Arne Rettedals hus T-401.

Program
09.00 – 09.30: Kaffe og frukt

09.30 – 10.00: Introduksjon av utenlandske gjester og deres filmfestival sammen med Sandnes vgs

10.00 – 11.00: ”Filmproduksjon i klasserommet; muligheter og utfordringer”
Sigmund Trageton, førsteamanuensis, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, UiS

11.00 – 12.00: ”Visuelle sammensatte tekster”
Olav Arne Nygard, stipendiat, Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS

12.00 – 13.30: Tapasbuffet

13.30 – 14.30: ”Bruk av film som inngangsport til læring: konkrete filmeksempler og prosjekter”
Elisabeth Aalmo, fagleder for program- og produksjon, Norsk filminstitutt, Oslo

14.30 – 15.30: ”Den kulturelle skolesekken og bruk av film i undervisning”
Kari Holdhus, Den kulturelle skolesekken Rogaland

15.30 – 16.00: Hvordan ser fremtiden ut? Oppsummering


Sist oppdatert av (07.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol