Nytt saksbehandlingssystem ved IT-avdelingen


IT-avdelingen er i ferd med å ta i bruk et nytt saksbehandlingssystem: ServiceNow.

ServiceNow ble valgt i en felles anskaffelsesprosess med Universitetet i Agder. Systemet vil gi oss mulighet til videre effektivisering og til dels automatisering av våre tjenester. Det kan også etter hvert tas i bruk av andre avdelinger ved UiS der man har behov for system for tjenesteleveranse og support. ServiceNow er et system som faller inn under begrepet «Enterprise Service Management».

Konsekvenser for våre kunder
I oppstartfasen kan det være at respons og saksbehandling tar noe mer tid enn vanlig. Vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid å bli innkjørt på et nytt system.

Eposthenvendelser vil gå via det nye systemet, også når en kunde svarer på epost fra en pågående sak. Pågående saker vil overføres til det nye systemet og vil få nye saksnummer. Har du fått en epost der det nye saksnummeret står, så benytt denne for videre korrespondanse i saken, ikke en gammel epost.

Vår eksisterende bestillingskatalog blir også erstattet av en ny, forenklet tjenesteportal for bestillinger og henvendelser til IT-avdelingen.

Prøv den gjerne ut: IT tjenesteportal (i starten kreves pålogging, med vanlig uis-bruker og passord).

Til å begynne med vil det være et noe mer begrenset innhold enn i tidligere versjon, men de mest brukte bestillingselementene vil være med.


Sist oppdatert av Jon Bjelland (17.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol