Ut med kvoteordningen - nytt partnerskapsprogram


Gjennom faglig samarbeid og studentmobilitet, skal et nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland bidra til å styrke kvalitet og relevans i høyere utdanning i samarbeidslandene og i Norge.

SIU inviterer til informasjonsmøte om forslaget til partnerskapsprogram mandag 23. november kl. 11.00 på Park Inn Gardermoen. Program og påmelding til informasjonsmøtet finner du her.(Med forbehold om godkjenning i Stortinget).

Hva er formålet med programmet?
Regjeringen vil utvikle et program som bidrar til å styrke kvalitet og relevans i høyere utdanning i samarbeidslandene og i Norge, gjennom faglig samarbeid og studentmobilitet. Programmet skal legge til rette for tettere og bedre samarbeid om utdanning og forskning mellom institusjoner i Norge og utviklingsland, og på den måten bygge kompetanse og kapasitet i utviklingsland.

Samarbeidsprosjektene skal være tuftet på felles faglige interesser og legge til rette for likeverdige samarbeid, med felles utdanningsaktiviteter og gjensidig mobilitet. Faglig samarbeid knyttet til studietilbud og undervisning vil kunne bidra til sterkere fagmiljø, både i utviklingsland og i Norge. Tanken er at programmet skal styrke internasjonalisering av utdanningen ved de samarbeidende institusjonene og knytte universitetene i utviklingslandene tettere til den globale kunnskapsproduksjonen.

Programmet finansieres gjennom Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet og skal ivareta både kunnskapspolitiske og utviklingspolitiske hensyn.

Les mer om forslaget til partnerskapsprogram med institusjoner i utviklingsland.

Tekst: SIU


Sist oppdatert av Trym Holbek (16.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol