Nye nettsider for internasjonal forskermobilitet


UiS lanserer nå en nettportal med informasjon om støttemuligheter og kontaktpersoner for internasjonal forskermobilitet. Hensikten er å bidra til økt utreisende mobilitet blant UiS-forskere og bedre støtte til planlegging og gjennomføring av gjesteforskeropphold.

UiS har i løpet av 2015 arbeidet for å gjøre informasjon om internasjonal forskermobilitet lettere tilgjengelig. Økt internasjonal mobilitet er viktig for både den enkelte forsker og for institusjonen, da dette har store ringvirkninger på både forsknings- og læringsmiljø, og vil øke mulighetene for å lykkes på den internasjonale konkurransearenaen innen forskning og innovasjon. 

I følge Forskningsbarometeret rapporterer forskere selv at effekter av internasjonal forskermobilitet er økt kompetanse og nye ferdigheter, utvidet nettverk, bedre kvalitet i forskningen, flere patenter, mer samforfatterskap og større gjennomslag.

- Studier av internasjonalt mobile forskeres vitenskapelige publisering bekrefter at de mobile forskerne publiserer i tidsskrift med større innflytelse, og at publikasjonene deres blir mer sitert av andre.Vi håper derfor at mer tilgjengelig informasjon om interne og eksterne støttemuligheter vil gjøre det enklere å planlegge et forskningsopphold utenlands blant ansatte ved UiS, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen og fung. utdanningsdirektør Bjarte Hoem.

Arbeidet er gjennomført av en tverrgående arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Forsknings- og Innovasjonsavdelingen, Utdanningsavdelingen, Internasjonalt kontor og HR-avdelingen. I tillegg har FoU-rådgivere ved fakultetene bidratt med informasjon om støtte ved fakultetene.

Nettsidene er organisert i 2 deler, en for utreisende forskere og en for forberedelser og gjennomføring av besøk fra innreisende forskere. Foreløpig er det delen om støttemuligheter for utreisende forskere som er ferdigstilt. Informasjon om innreisende forskermobilitet vil bli gjort tilgjengelig i løpet av vårsemesteret 2016.

Den nye forskermobilitetsportalen er fra i dag tilgjengelig via fanen «Mobilitet» i toppmenyen på ansatt-sidene.


Sist oppdatert av Trym Holbek (13.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol