Nye muligheter for offentlig sektor-ph.d.


I 2016 lyser Forskningsrådet ut midler til om lag 20 nye prosjekter. Forskningsrådet åpner for nye søknader i begynnelsen av januar. Planen er å legge ut en ny foreløpig utlysningstekst i midten av november.

Mer informasjon vil komme på programnettsiden til offentlig sektor-ph.d.

Gjennom Offentlig sektor-ph.d.-ordningen kan offentlige virksomheter søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad. Doktorgraden skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde.

Kontakt Lena Forgaard, per e-post eller på telefon 51 83 42 58, om du har spørsmål.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (10.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol