Dødsfall / Student death


Monika Vilimaviciute døde 1. november, 27 år gammel. Monika var masterstudent i miljøteknologi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap. Begravelsen har funnet sted i hjemlandet Litauen.

Monika Vilimaviciute passed away November 1st, aged 27. Monika was a master’s student studying environmental technology at the Department of Mathematics and Natural Sciences. Her funeral has taken place in her home country Lithuania.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (09.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol