Forum for forskning 25. november: Meldeplikt – når og hvor?


I følge NSD Personvernombudet for forskning må du sende inn et meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen starter, men hvilke prosjekter er meldepliktige? Når skal en søknad til NSD og når skal den til Regionaletisk komite (REK)? NSD og REK har forskjellige oppgaver og søknadsskjemaer. Hvor får man svar og hjelp? Førsteamanuensis Kai Victor Hansen deler sine erfaringer med søknad hos NSD og REK.

For at et prosjekt ikke skal omfattes av meldeplikten, må alle elektroniske data som behandles gjennom hele forskningsprosessen være anonyme. Hva innebærer det? Hvordan kan vi kryptere data på eksterne lagringsmedia?

For at et samtykke til deltakelse i forskning skal være gyldig, må det være frivillig, uttrykkelig og informert. Dette innebærer at den som forespørres om å delta må forstå hva samtykket gjelder og hvilke konsekvenser det får å gi sitt samtykke til deltakelse i det aktuelle forskningsprosjektet. Det er vanlig å utforme et informasjonsbrev der man forespør om deltakelse og informerer om studien. Hvordan skal dette brevet utformes?

Hvordan håndterer vi meldeplikt og samtykkeerklæringer i studentoppgaver? NSD veileder og gir råd til institusjoner, forskere og studenter i personvernspørsmål med fokus på å ivareta forskningens behov innenfor regelverkets rammer. Et viktig ledd i deres arbeid er forhåndsvurdering av forskningsprosjekter i henhold til personopplysnings- og helseregisterloven, og oppfølging ved prosjektendringer, utvidelser og prosjektavslutning.

Tid: Onsdag 25. november, kl. 14.15-15.00

Sted: Arne Rettedals hus, rom Ø-110.
Servering av kaffe og te. Velkommen!

Innlegg på seminaret: Meldeplikt - når og hvor, av førsteamanuensis Kai Victor Hansen, Norsk hotellhøgskole

For mer informasjon om Forum for forskning se her


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (04.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no