Joakim Jiri Haaland


Joakim Jiri Haaland er ansatt i treårig vikariat som universitetslektor i sosialt arbeid/sosialpedagogikk ved Institutt for sosialfag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fra 01.10.2015.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol